Dit stelt kerkbestuursvoorzitter Tonnis Bos van de PGE.  

Verenigingen en Wijkbelangen zien in de Schepershof een mogelijk geschikte plek als mogelijk wijkcentrum. De Schepershof bestaat uit een kerkzaal en enkele kleine bijzaaltjes.

Gebouw ongeschikt

Volgens Bos is het gebouw in haar huidige staat niet geschikt als bijvoorbeeld multifunctioneel centrum.  ‘Er kan in principe een stuk bij aan gebouwd worden want de grond is in ons bezit. Duidelijk is wel wij als kerkgemeente hier geen geld in gaan steken. Maar dat is nu beslist niet aan de orde want gesprekken maar alles zit in een pril stadium. Eerst moet de leden van de Schepershof beslissen of zij het gebouw structureel willen onderverhuren. Pas daarna kijken we eventueel verder,’ aldus de PGE-voorzitter.

De enige optie

Meerdere instanties in Emmerhout wachten al jaren op een nieuw wijkcentrum. Zo ook de partijen die momenteel onderdak hebben in het voormalig schoolgebouw De Tussenstee, op de grens met Emmerschans. Het pand kent veel achterstallig onderhoud en wordt daarom door de gemeente gesloopt na 1 januari 2020. De drie gebruikers (Dienstencentrum voor ouderen, De Sprokkel en Wijkklik) moeten op zoek naar een nieuw onderkomen en de vertegenwoordigers van het Dienstencentrum en Wijkklik zien wel brood in de Schepershof.

‘Als je alle mogelijkheden in Emmerhout bij elkaar optelt en aftrekt, dan blijft alleen de kerkgebouw aan De Waal eigenlijk over als enige optie’, concludeert Jan Nuiver van eerstgenoemde partij. ‘Verder zijn er eigenlijk geen alternatieven.’ Al eerder werd de voormalige school De Kubus aan de Laan van het Kinholt aangeboden voor de gebruikers van de Tussenstee, maar dat is te ver weg van het centrumgebied. Het oude bewonersbedrijf Op Eigen Houtje, nu Pand 88, is volgens hem af en kent teveel gebreken. Bovendien zou een enorme verbouwing noodzakelijk zijn om ruimte te creëren voor alle activiteiten, aldus Nuiver. Wijkklik laat weten dat zij de Schepershof ook als een uitstekende plek zien. De Sprokkel wenst vooralsnog niet inhoudelijk te reageren.

Mooi centraal

In december werd er met de gemeente een bespreking gehouden over een nieuwe accommodatie in de wijk. Daarbij werden een aantal locaties aangewezen als onderdak voor alle sociale activiteiten in de wijk, vertelt Nuiver. ‘Er werd daarbij flink gestemd op de Schepershof.

Aanpassingen

Voorzitter Wytse Bouma van Wijkbelangen Emmerhout beaamt dat de Schepershof op die bewuste avond met stip op nummer één stond. ‘Die plek werd als het meest ideaal beschouwd. Het ligt mooi centraal ten opzichte van het winkelcentrum en het Kindcentrum.’ Wijkbelangen houdt zelf ook zijn bijeenkomsten in het kerkgebouw. ‘Het is voor nu te doen, maar aanpassingen zouden eigenlijk wel noodzakelijk zijn. Maar goed, het is ons gebouw natuurlijk niet. De bal wat betreft gesprekken hierover ligt in eerste instantie bij de gemeente.’

Woordvoerder Inge Frieso van de gemeente Emmen bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd met de Protestantse Gemeente. ‘Maar we kijken tegelijk ook naar andere opties.’