Einde van dit jaar worden ze allemaal gekapt! Tenzij er massaal wordt geprotesteerd! Misschien, heel misschien worden ze dan gespaard. Volgens sbb zijn ze allemaal ziek en gaan ze binnen 5 jaar dood! Dood gaan ze ooit, Dat is zeker, maar als ze niet gekapt worden kunnen ze evengoed nog 50 of 100 jaar blijven leven!
 
Toen deze laan is aangeplant door sbb,ongeveer zo'n honderd jaar geleden zijn de beuken om de vier meter geplant. Dat is natuurlijk veel te dicht naast elkaar maar dit is natuurlijk wel bewust gedaan. Als de bomen elkaar moeten beconcureren om het licht dan moest er in gegrepen worden. Dan kan de helft wel gekapt worden.

De bomen staan dan acht meter uit elkaar. De bomen hebben dan meer ruimte om een gezonde kruin te ontwikken voor de toekomst. De strijd om het licht voor voldoende fotosythese is dan niet meer nodig en er zullen dan nog weinig bomen en takken afsterven. De laan op tijd "dunnen" is echter nooit gebeurd. Daarom gaat er nu om de paar jaar wel een beuk dood of sterven er takken af. Maar  het grootste gedeelte van de beuken staan er nog steeds!

Natuurlijk zag sbb de protesten tegen de kap wel aankomen en hebben ze een bedrijf ingehuurd om met een rapport te motiveren dat de bomen gekapt moeten worden. De uitslag van dat rapport staat in een infopaneel bij de ingang vermeld. De regelmatige bezoeker heeft natuurlijk ook wel gezien dat er ontwikkelingen zijn in de buurt van de beukenlaan.

Het kadaster heeft piketpaaltje geplaatst om de rand van het bos en de naast gelegen particuliere tuinen af te bakenen. Blijkt dat de beuken wel erg dicht naast de tuinen van de buren staan. Ook zijn aan de andere kant van de Boslaan een rij eiken geblest, ook die worden allemaal gekapt. Er zijn dus ook andere ontwikkelingen gaande bij de entree van de Emmerdennen.

In het infopaneel staat wel vermeld dat er een nieuwe beukenlaan wordt aangeplant. Maar wie verliest de strijd om het licht als ook niet de rest van de bomen gekapt wordt? Juist, de jonkies!

Hoe zou het ook kunnen? Geef de bestaande beuken meer ruimte en licht door hier en daar een beuk te vellen en een nieuwe (forse) .beuk weer aan te planten. Controleer de beuken en verwijder de dode takken die tussen nu en de komende vijf jaar waarschijnlijk zullen afsterven. Zo kunnen de komende generaties Emmenaren ook nog van een fraaie entree naar de Emmerdennen genieten.

Door: Gerrit Oost