Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is geworden met ingang van 1 januari 2020? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden. In de meeste gevallen gaat de AOW iets omhoog.

De hoogte van de AOW per 1 januari 2020 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto, per 1 januari 2020. Ten opzichte van vorig jaar gaan de meeste AOW-ers er enkelen tientjes per maand op vooruit.

Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.

1. Alleenstaand

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.255,87 (zonder: € 1.255,87)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 244,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 68,44 (zonder: € 68,44)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.187,43 (zonder: € 943,26)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 72,04 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW

Brutobedrag met heffingskorting: € 859,55 (zonder: € 859,55)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 167,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,84 (zonder: € 46,84)
Nettobedrag met heffingskorting: € 812,71 (zonder: € 645,54)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 859,55 (zonder: € 859,55)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 167,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,84 (zonder: € 46,84)
Nettobedrag met heffingskorting: € 812,71 (zonder: € 645,54)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63  en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.693,47 (zonder: € 1.693,47)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 76,17(zonder: € 329,08 )
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 92,29 (zonder: € 92,29)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.525,01 (zonder: € 1.272,10)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €102,92 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.893,14 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.610,08 (zonder: € 1.610,08)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 59,50 (zonder: € 312,42)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 87,74 (zonder: € 87,74)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.462,84 (zonder: € 1.209,92)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €97,77 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

Bent u benieuwd naar de betaaldagen of uw nieuwe AOW-leeftijd? PlusOnline vergeleek eerder de pensioenleeftijd in Nederland met andere Europese landen.

Bron: SVB

Betaaldatum 2020
Een keer per maand wordt de AOW pensioenuitkering uitbetaald. Dit gebeurt telkens op vaststaande datums, telkens tussen de 21e en 24e van de maand. De uitbetaling vindt nooit plaats in het weekend. De uitbetaaldatums van de AOW Pensioenuitkering in 2020 zal op de volgende datums plaatsvinden:

 • Donderdag 23 januari 2020
 • Maandag 24 februari 2020
 • Maandag 23 maart 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Woensdag 20 mei 2020 (deze maand inclusief vakantiegeld)
 • Dinsdag 23 juni 2020
 • Donderdag 23 juli 2020
 • Maandag 24 augustus 2020
 • Woensdag 23 september 2020
 • Vrijdag 22 oktober 2020
 • Maandag 23 november 2020
 • Maandag 21 december 2020