U kunt de verleende omgevingsvergunning van 8 april 2020 tot en met 19 mei 2020 met de daarbij behorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. U kunt de verleende omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 19 mei 2020 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:

 

  • 1.

    Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen de ontwerpvergunning;

  • 2.

    Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen de ontwerpvergunning;

  • 3.

    Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht op het moment van verlenen van de vergunning;

Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

Namens deze:

Gemeente Emmen 31-03-2020