De Schans

Vorig jaar werd in dezelfde wijk al de grote vijver bij het woonzorgcentrum De Schans onder handen genomen. In deze waterpartij lag 70 centimeter slib, waardoor er voor de vissen maar bar weinig ruimte overbleef. Bovendien verdiende ook het gebied rondom de vijver na jaren weer een opknapbeurt. Nadat er zo’n 4000 kuub slib was afgevoerd, had de vijver op haar diepste punt weer een diepte van zo’n 1,50 meter.

In deze vijver zat wel veel vis. Zo’n 14.000 vissen werden gevangen en overgebracht naar de vijver aan de Veldlaan in de wijk Angelslo en de kanobaan in de Rietplas.

Sieversmaat

Langs de Sieversmaat in Schoonebeek is de gemeente recent begonnen met het uitbaggeren van vijvers. De vissen die daar zwommen zijn overgebracht naar vijvers in de omgeving. Op verzoek van omwonenden zijn bomen gekapt die overlast gaven. Aan de randen van vijvers zijn struiken en oeverbegroeiing weggehaald.

De klus in Schoonebeek wordt naar verwachting in juni afgerond. In het najaar worden aan de Sieversmaat nieuwe bomen geplant.