Het dorpsbestuur heeft het afgelopen jaar de gemeente al eens gevraagd om actie te ondernemen. “Wat betreft de Emmerhoutstraat, is uitstel eigenlijk geen optie meer.” Volgens Schoonbeek is de weg de laatste jaren verstoken gebleven van het broodnodige groot onderhoud. “Bij Emmerschans is de conditie van de weg nog redelijk, maar tussen Knarphoorn (bij de beruchte S-bocht in het midden van het traject) en Weerdinge is de toestand ver beneden de maat.” Het laatste wat in de herinnering van Schoonbeek nog aan de weg gebeurd is, is het plaatsen van trottoirbanden aan weerszijden van de weg. Dat was ongeveer vier jaar geleden.

9500 voertuigen

Dat er werk aan de winkel nodig is, blijkt wel uit het gebruik van de weg. Weerdinge is sowieso een dorp waar veel verkeer doorheen gaat. Volgens Schoonbeek passeren er elke 24 uur tussen de 8500 en 9500 voertuigen door de dorpskern. “Je kunt praktisch spreken van een verkeersknooppunt.” Het massale gebruik van de wegen manifesteert zichzelf weer in slijtage, zoals op de Emmerhoutstraat. “Je ziet weggebruikers wel eens een poging doen om de kuilen in het wegdek te ontwijken. Daarbij komen ze soms in de berm of op de andere weghelft terecht. “Situaties die je liever niet wilt zien.”

Plaatselijk Belang pleit daarom voor periodiek onderhoud. “Als je de ergste slijtageplekken bij tijd en wijle aanpakt, kun je groot onderhoud ook langer uitstellen. Dat scheelt de gemeente uiteindelijk weer geld.”

Voor de Dorpsstraat geldt in grote lijnen hetzelfde verhaal, maar Schoonbeek rekent niet dat het wegenleed daar snel aangepakt wordt. “De Dorpsstraat staat voorlopig nog niet op de planning.” De opknapbeurt van de Holtstraat staat op het punt van beginnen. Al eerder werd de Viaductstraat ook voorzien van een nieuw wegdek.

Najaar

Woordvoerder Marianne Tiemens van de gemeente Emmen kan melden dat de Emmerhoutstraat dit najaar nog op de schop gaat. “De Emmerhoutstraat staat voor 2019 op de agenda.” Het deel tussen Knarphoorn en Weerdinge, om precies te zijn tussen Zandgat De Boer en het Koude Gat,  wordt na de zomer gefaseerd herstraat. Volgens Tiemens is er in de afgelopen jaren wel met enige regelmaat oplapwerk gepleegd is aan de straat.

In de gemeente Emmen bevindt in totaal 1200 kilometer aan wegen. “Er is sprake van veel achterstallig onderhoud. Om die reden hebben we de afgelopen vier jaar drie miljoen euro extra uitgetrokken om deze problemen het hoofd te bieden.”