Aan de Laan van de Marel werd gestart met 45 woningen en aan de Laan van het Kinholt werd ook begonnen. Binnenkort is de Laan van de Eekharst aan de beurt.                                                                                                                                                       Deze verduurzaming past bij de doelstelling van Lefier om in 2050 een energie-neutrale woningvoorraad te hebben.

 

Indien er sprake is van woningen met platte daken, zoals het geval is in de Laan van de  Marel en in de Laan van de Kinholt, worden de zonnepanelen op speciale stellages op de daken geplaatst, waardoor deze  zonnepanelen dezelfde hoeveelheid energie leveren als de zonnepanelen op schuine daken.

BAM-wonen is gecertificeerd in het verduurzamen van bestaande woningen naar “Nul Op de Meter.”