Nuiver is voorzitter van Diensten Centrum Ouderen Emmerhout (DCO). Dit is een stichting die voor senioren activiteiten op touw zet, van yoga tot tafeltennis, van internationale dans tot koersbal. Sinds 2007 wordt gebruikgemaakt van De Tussenstee, een oud schoolgebouw aan de Ravelijn in Emmerschans.

,,Noodgedwongen’’, zegt DCO-bestuurslid Johan Kleinman. ,,We zaten eerst in wijkcentrum ’t Bintholt in Emmerhout. Maar dat pand verdween met de sloop van het oude winkelcentrum in deze wijk. De gemeente zei dat wij binnen twee jaar in een multifunctionele accommodatie in Emmerhout konden, maar daar kwam niets van terecht.’’
Opgeteld: 450 mensen per week

Nuiver: ,,En voor Sociaal Kultureel Werk De Sprokkel geldt precies hetzelfde. Ook die zit om die reden al sinds 2007 in De Tussenstee.’’ Wijkklik Emmerhout, dat computerlessen verzorgt, is de derde gebruiker van het pand in Emmerschans. Opgeteld zorgen zij ervoor dat wekelijks zo’n 450 mensen De Tussenstee bezoeken.

De drie partijen draaien er niet omheen: hun grootste wens is een plek in het centrum van de wijk Emmerhout. ,,Daar praten we met de gemeente al enige tijd over, maar nog altijd is er niets gevonden. Groot was dan ook de verbazing toen we hoorden dat we eind dit jaar uit De Tussenstee moeten.’’
‘Niet naar voormalige school aan Laan van het Kinholt’

DCO, De Sprokkel en Wijkklik zijn nu bang om dakloos te worden, ondanks het feit dat de gemeente heeft beloofd dat zij met hen gaat zoeken naar een alternatief. ,,Er staat een oud schoolgebouw leeg aan de Laan van het Kinholt, maar we voelen er niets voor om daar naartoe te gaan’’, zegt Theo Zwiggelaar, voorzitter van Wijkklik Emmerhout.

Kleinman knikt. ,,Weer een verouderd gebouw. En ook nog te ver uit het centrum van de wijk, te weinig parkeerplekken en ook op te korte afstand van woningen.’’
Gemeente Emmen: Ze worden zeker niet op straat gezet

De drie gebruikers van De Tussenstee roepen deze week de raadsleden op om het college van burgemeester en wethouders terug te fluiten. Nuiver: ,,Eerst een goed alternatief, dan sloop van De Tussenstee. Dat is de juiste volgorde.’’

De gemeente laat weten op zoek te zijn naar een andere, mogelijk tijdelijke locatie voor de gebruikers van De Tussenstee. ,,Zij worden zeker niet op straat gezet.’’