Over de Emmer wijken Emmermeer en Angelslo is al een boek geschreven, over Emmerhout nog niet. Daar moet verandering in komen, vindt Johan Withaar (64). Hij wil volgend jaar met de klus beginnen en het liefst niet in zijn eentje.

Stel: je verdiept je graag in de plaatselijke historie en je vindt het leuk om erover te schrijven. Dan is het niet onlogisch om te beginnen met het gebied waar je zelf woont. Johan Withaar woont al 35 jaar in de wijk Emmerhout. Hij schreef boeken over de wijk Angelslo, de Emmer jongerensociëteit Octopus en verzamelaar Jans Brands uit Nieuw-Dordrecht.

‘Ik ging het niet doelbewust uit de weg’
Een boek over Emmerhout, daar waagde hij zich nog niet aan. De zestiger, ook bekend van de website historisch-emmen.nl, haalt zijn schouders op. ,,Nee, ik ging het niet doelbewust uit de weg. Er kwamen gewoon steeds te veel andere leuke onderwerpen voorbij.’’ Maar nu lijkt het er toch van te gaan komen. Withaar werkt niet meer, dus heeft hij meer tijd. Bovendien spoorden steeds meer lieden hem aan om met de geschiedenis van zijn eigen wijk aan de slag te gaan.

Johan Withaar bij het monument van de wijk Emmerhout, langs de Boslaan.

Withaar: ,,Ik snap wel dat mensen vinden dat er ook een boek over Emmerhout moet komen. Het is, zeker qua ontstaansgeschiedenis, een bijzonder verhaal. Architecten uit de hele wereld kwamen kijken hoe de derde naoorlogse wijk van Emmen was opgezet. Over Emmermeer en Angelslo - de eerder gebouwde wijken - zijn jaren geleden al boeken verschenen.’’

‘Een reis door de tijd, dingen krijgen veel meer betekenis’
Withaar wil de complete historie behandelen: van prehistorie tot de huidige tijd. De Emmenaar is op zoek naar zo’n vijf enthousiastelingen die met hem de klus willen klaren. ,,Als je er echt iets moois van wilt maken, dan kost dat heel veel tijd. Dat heb ik gemerkt toen ik in mijn eentje met dat boek over Angelslo bezig was. Voordat je met schrijven kan beginnen, moet je eerst zoveel mogelijk informatie en mooie foto’s verzamelen.’’     De bouw van de wijk Emmerhout begon in de tweede helft van de jaren zestig.

Door samen te werken met anderen, maak je het behapbaar, aldus Withaar. ,,Een andere reden waarom ik dit project niet alleen wil doen, is omdat ik andere mensen wil laten ervaren hoe leuk het is. Je maakt als het ware een reis door de tijd. En opeens krijgen dingen in je eigen leefomgeving veel meer betekenis.’’

Verkeer zoveel mogelijk uit de bewoonde wereld
Withaar zei het al. Emmerhout is niet zomaar een gebied. Het was een van de eerste Nederlandse wijken met zogeheten woonerven. Men streefde ernaar om zo weinig mogelijk straten tussen de huizen door te laten lopen. Wegen waren voor het verkeer en de erven voor het wonen. Het oorspronkelijke idee erachter is dat mensen elkaar vaker in alle rust konden ontmoeten doordat gemobiliseerd verkeer zoveel mogelijk uit de bewoonde wereld werd geweerd.

Emmerhout is een wijk met veel bos, maar ook met hoogteverschillen.

In zekere zin was dit ook al gebeurd in de even verderop aangelegde wijk Angelslo, maar in Emmerhout werd dit idee nog verder doorgetrokken. De wijk werd gebouwd in een gebied waar als gevolg van zandverstuivingen veel kleine heuvels voorkomen. Deze hoogteverschillen zijn nog altijd zichtbaar.

‘Gebied wordt al duizenden jaren bewoond’
Dit alles komt uiteraard straks uitgebreid aan de orde in het boek over Emmerhout. Net als de bouw van het oorspronkelijke winkelcentrum en de verloedering daarvan door de jaren heen. En de bouw van het nieuwe in 2012 in gebruik genomen winkelhart, dat in tegenstelling tot de voorganger niet in een kuil is gebouwd.

                          Emmerhout, de wijk met de woonerven.

Withaar: ,,De periode voor de bouw van de eerste nieuwbouwhuizen in de tweede helft van de jaren zestig is ook interessant, hoor. Het gebied wordt al enkele duizenden jaren bewoond. Er zijn nederzettingssporen gevonden uit verschillende periodes: de trechterbekercultuur, de bronstijd en de ijzertijd.’’

De Emmenaar heeft zichzelf geen deadline opgelegd bij het maken van het boek. ,,Een goed eindresultaat, dat is het belangrijkste. Ik weet alleen dat ik binnen afzienbare tijd wil beginnen en ik hoop dat enkele enthousiaste mensen met mij een reis willen maken door deze interessante geschiedenis.’’

Bron: Jan Willem Horstman
13-10-2019