De kap van de beuken aan het Matenpad in Emmen is volgens Gerrit Oost en Aafke Hof van actieplatform ‘Red De Beukenlaan’ voorlopig van de baan. Sterker nog: de laan zou wel eens de status van monument kunnen krijgen.

Het actieplatform heeft daarvoor een verzoek bij de gemeente Emmen ingediend en beroept zich daarvoor op de bomenverordening van de gemeente Emmen uit 2011. Die schrijft voor dat een monumentale boom een leeftijd van ongeveer 80 jaar heeft, met een bijzondere functie voor de omgeving en een verwachte levensduur van tenminste 15 jaar heeft.

 


'Grootste deel Emmer beukenlaan verkeert in redelijke tot goede conditie'

Crowdfundingsactie
Van de beukenlaan langs het Matenpad in de Emmerdennen zijn twee van de vijfentwintig bomen praktisch dood, terwijl de overige bomen nog jaren meegaan, zo bleek vorige maand uit onderzoek van bureau ‘Alles Over Groenbeheer’, die in opdracht van het actieplatform de conditie van de tachtig tot honderd jaar oude bomen keurde.

Het actieplatform werd vorig jaar in leven geroepen toen Staatsbosbeheer bekendmaakte de beuken te willen vervangen door lindes. Dat leidde tot een crowdfundingsactie, die 1355 euro opleverde voor onderzoek. Het onderzoeksrapport werd onlangs aan Staatsbosbeheer overhandigd, samen met een petitie met ruim 1400 handtekeningen.

Behoud van beuken was niet het uitgangspunt voor Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer baseerde haar besluit op op rapporten van de European Tree Services uit februari 2017 en van Pius Floris Boomverzorging uit juni van dit jaar, maar daarin was behoud van de beuken niet het uitgangspunt. Onderzoeker Bert van Polen van Pius Floris stelde dat het rapport van bureau ‘Alles Over Groenbeheer’ te rooskleurig was ten aanzien van de verwachte levensjaren van de beuken.

11-11-2019