Uit het oogpunt van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Is het gewenst om

Maatregelen te nemen op het kruispunt Houtweg, Laan van de Marel, Laan van de Bork.

Motivering:

Op de Houtweg, toegang Laan van de Bork en de tegenoverliggende Laan van de Marel vinden veel ongelukken plaats (meer dan tien ongelukken in de afgelopen vijf jaren). Bij alle ongelukken gaat het om voorrangsfouten.

Volgens ons is de scheiding van de Houtweg, de brede middenberm van wel 60 meter, de oorzaak van de vele ongevallen. Dit vermoeden hebben we omdat er in het verleden ook veel ongelukken plaatsvonden op het kruispunt Houtweg, Laan van de Kwekebos / Laan van de Kinholt. Hier zijn met de komst van het kindcentrum rotondes aangelegd. Maar voor de aanleg van deze rotondes was de situatie min of meer gelijk aan het kruispunt waar dit verkeersbesluit over gaat. Opvallend daarbij is dat er op de kruispunten van de Houtweg, met de Laan van de Iemenhees en met de Laan van de Eekharst, nauwelijks ongelukken gebeuren.

Door de scheiding bestaat de Houtweg op het kruispunt uit smalle rijbanen. Als je op de bredere Laan van de Marel / Laan van de Bork rijdt, dan kun je de smalle rijbaan van de Houtweg over het hoofd zien. Dit wordt versterkt door de bomenrijke omgeving. Ook ben je er niet van bewust dat, als je de hoofdweg (de Houtweg) hebt verlaten, je even later voorrang moet worden verleend aan verkeer op dezelfde hoofdweg. Door de bomenrijke omgeving is de situatie moeilijk te overzien.

Door een stopgebod in te stellen ontvangen automobilisten nieuwe signalen over het gevaar en krijgen ze extra tijd om de situatie beter te overzien. Aanvullend willen we het verkeer op de Houtweg remmen door voor het kruisingsvlak een verkeersplateau aan te brengen.

Belangenafweging

Het zou logisch zijn om net als op de Houtweg, toegang Kwekebos / Kinholt, ook een rotonde aan te leggen. Maar in tijden dat we kritisch moeten zijn in onze uitgaven, is het aanleggen van een kluifrotonde nu niet reëel. Kluifrotondes vragen een dusdanige grote investering dat hier geen middelen voor zijn in de reguliere begroting Met de voorgestelde oplossing kan de verkeersveiligheid verbeterd worden met beschikbare middelen.

Met deze maatregel wordt niemand in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Mocht dit wel het geval zijn dan is een individueel belang minder belangrijk dan het algemene belang, het voorkomen van ongelukken.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.

Besluiten

  • 1.

    We stellen een stopgebod in voor het verkeer dat vanaf de Laan van de Bork, de Houtweg oprijdt of oversteekt. Het gaat om zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan van de Houtweg;

  • 2.

    We stellen een stopgebod in voor het verkeer dat vanaf de Laan van de Marel, de Houtweg oprijdt of oversteekt. Het gaat om zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan van de Houtweg;

Deze maatregelen worden uitgevoerd door het vervangen van verkeersbord B6 (verleen voorrang) door verkeersbord B7 (stopbord) en de bij het verkeersbord B6 behorende haaientanden te vervangen door een stopstreep, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening.

Emmen, 23 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Emmen,