‘Er zijn veel sleetse plekken in Emmerhout’

Dit staat in de woonvisie die de gemeente Emmen heeft gemaakt met de inwoners, Wijkbelangen Emmerhout en de woningcorporaties. ,,We staan voor een grote opgave in Emmerhout’’, zegt wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen). ,,Er zijn veel sleetse plekken. Dat is niet raar voor een wijk die zestig jaar oud is. Die heeft onderhoud nodig. We gaan samen met de inwoners kijken hoe we de wijk kunnen verbeteren.’’

 
Gedacht wordt aan het opknappen van garageboxen, het verfraaien van lelijke achterkanten en her en der het inperken van tuinen om de grond bij de openbare ruimte te trekken. Het eerste erfje van de Laan van de Marel is in beeld voor een proef waarbij samen met de bewoners wordt gekeken wat voor veranderingen er mogelijk zijn. De inzet is hier onder meer: minder verharding, voldoende (groene) parkeerplekken en plaatsing van elektrische laadpalen. Ook wordt gekeken naar opstelplekken voor containers en het vereenvoudigen van het onderhoud.

,,Het lastige zal zijn dat de één dit wil en de ander dat’’, zegt Otter. ,,We zullen zien waar het toe leidt. De mensen willen vaak wel af van de lelijke plekken, maar als we het dan hebben over de aanleg van groen of een speeltuin, zijn ze bang dat het een hangplek wordt.’’

‘Rotte kies werd sportplein, dat nu ontmoetingsplek is voor drugsdealers’

Volgens Wytse Bouma, voorzitter van Wijkbelangen Emmerhout, is dat niet helemaal onterecht. ,,We hebben een prachtig sportplein gekregen op een plek die echt een rotte kies was. Dat blijkt nu een ontmoetingsplek voor drugsdealers te zijn. Tegelijkertijd denk ik: ga er als bewoners dan ook op een bankje zitten. Dan komen de dealers echt niet naast je staan. Je moet de plek als buurtbewoners claimen.’’ Overigens benadrukt zowel Bouma als Otter dat het gros van de wijkbewoners met veel plezier in Emmerhout woont.

Energieneutraal met modelflat en modelwoning

Op het gebied van duurzaamheid wordt één flat energieneutraal gemaakt, als voorbeeld voor andere flats. Ook gaat woningcorporatie Domesta een modelwoning inrichten, waarbij een bestaande woning wordt verduurzaamd en voorzien van domotica. Dit zijn hulpmiddelen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Eerder werd al bekend dat de gemeente bij het rijk subsidie heeft aangevraagd om ruim vijfhonderd woningen in Emmerhout energieneutraal te maken. De gemeente wacht nog op antwoord.

Emmerhout is tussen 2005 en 2015 al flink onderhanden genomen, in het kader van Emmen Revisited. Er kwam onder meer een nieuw winkelcentrum. Deze keer gaat het om meer kleinschalige projecten, waarvoor voorlopig 105.000 euro is uitgetrokken. De gemeente moet de broekriem weliswaar aanhalen, maar dit geld was volgens Otter al gereserveerd in een speciaal potje, het fonds fysieke leefomgeving.

Hij erkent dat hiermee de wijk niet helemaal kan worden opgeknapt. ,,Gaandeweg zal er meer geld vrij komen, voor bijvoorbeeld de aanleg van fietstunnels onder de Rondweg. Deze weg wordt een zogeheten ‘stroomweg’, zonder verkeerslichten en kruisingen.’’

Zes dagen met een tent door de wijk

Aan de woonvisie is ruim twee jaar gewerkt. Er was de gemeente veel aan gelegen om de inwoners erbij te betrekken. Voor hen zijn meerdere informatieavonden gehouden. Ook trok Wijkbelangen Emmerhout zes dagen met een tent door de wijk om zoveel mogelijk bewoners het woord te gunnen. Toekomstige woonvisies worden volgens Otter niet meer op deze manier aangepakt. ,,Dit heeft veel energie en manuren gekost. Daar hebben we het geld nu niet meer voor.’’