De Boermarkeweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor aangrenzende wijken en het centrum van Emmen. Vorig jaar maakte de gemeente bekend momenteel geen volledige reconstructie van de Boermarkeweg uit te voeren vanwege een tekort aan financiële middelen hiervoor. Daarom is onderzocht welke onderdelen van het plan uitgevoerd kunnen worden.

Intelligente Verkeerslichten
Een van de maatregelen is het aanpassen van de verkeerslichten naar Intelligente Verkeerslichten (iVRI’s). Deze verkeerslichten reageren op informatie uit de drukknoppen en meetpunten in de weg, informatie die apps (navigatie) uitzenden en werkt met vooraf gestelde doelen. Dit bevordert de doorstroming op de Boermarkeweg nog meer.

Bereikbaarheid
Het is de bedoeling dat de Boermarkeweg zoveel mogelijk bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden. Een korte afsluiting is niet helemaal te voorkomen, maar het ziekenhuis, de Kop van Zuid en de bedrijven op het.
Scheper Park blijven bereikbaar. Bezoekers en omwonenden worden hierover later geïnformeerd.