Geachte heer/ mevrouw,

In verband met mijn aankoop van  op  bericht ik u hierbij als volgt.

Op  heb ik u volgens uw voorwaarden het door mij aangekochte product tijdig retour gezonden. Bijgaand stuur ik u een kopie van het verzendbewijs toe.

Volgens uw voorwaarden zou u het aankoopbedrag van  binnen 14 dagen terugbetalen. Ook volgens de wet moet u mij het bedrag binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst betalen. Helaas heb ik tot op heden nog niets ontvangen.

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u mij het bedrag alsnog zo spoedig mogelijk en wel uiterlijk binnen 7 dagen na vandaag terug te betalen op rekeningnummer , t.n.v. , bij gebreke waarvan ik de eventuele kosten die gepaard gaan met het incasseren van het bedrag op u zal verhalen, alsmede de wettelijke rente. Verder behoud ik mij het recht voor om hiervan melding te maken bij ACM ConsuWijzer en de kwestie voor te leggen aan de Geschillencommissie of de kantonrechter.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen en zie uw betaling graag tijdig tegemoet.