Onderwerp: Terugvordering bemiddelingskosten

 
Geachte heer, mevrouw ,

Toen ik van u de woning aan de  huurde, heb ik een waarborgsom van  euro betaald. De huurovereenkomst is geëindigd op 
De woning is in goede staat opgeleverd. Bij deze brief voeg ik een kopie van het rapport van de eindinspectie. Volgens de huurovereenkomst had u deze waarborgsom binnen  na beëindiging van de huurovereenkomst moeten restitueren. Deze termijn is inmiddels verstreken, maar ik heb het bedrag nog niet ontvangen. 

Bij deze verzoek ik u alsnog de betaalde waarborgsom van die ik bij aanvang van de huurovereenkomst heb voldaan uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze brief aan mij terug te betalen. Ik verzoek u het bedrag over te maken naar rekeningnummer , ten name van , onder vermelding van 'borg '. Als u de waarborgsom niet binnen de gestelde termijn overmaakt, zie ik mij helaas genoodzaakt over te gaan tot verdere incassomaatregelen.

Ik vertrouw op uw spoedige medewerking. 

Met vriendelijke groet,