Geschillencommissie BKR
Postbus 6080
4000 HB Amsterdam

 

Betreft: klacht tegen registratie door

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen een registratie die heeft plaatsgevonden door  op mijn naam  ? in het Centraal Krediet Informatiesysteem.
De klacht betreft specifiek de registratie van .
Ik ben het niet eens met  ? vanwege .?
Op mijn eerdere verzoeken tot  van de registratie
is door  afwijzend gereageerd. De correspondentie
die ik hierover reeds heb gevoerd met   heb ik als bijlage(n) toegevoegd.

Ik verzoek de Geschillencommissie om deze klacht in behandeling te nemen en mij
over het verdere verloop van de behandeling te informeren.

Met vriendelijke groet,

 


Bijlagen: