Tevens per mail: 

Geachte,

Op heb ik gebruik gemaakt van uw diensten als slotenmaker omdat. Ik heb u van tevoren telefonisch gevraagd wat de kosten waren die u mij in rekening zou brengen en mij werd toen verteld dat u een bedrag van EUR voor uw werkzaamheden en materiaal in rekening zou brengen.

Nadat u uw werkzaamheden had verricht meldde u dat de kosten EUR waren. Dat is niet wat wij telefonisch hadden afgesproken en ik ben het dan ook niet eens met de extra kosten die u in rekening heeft gebracht. Ik heb meteen geprotesteerd tegen de extra kosten die u mij in rekening heeft gebracht, maar u stond erop dat ik meteen het gehele bedrag zou betalen. Ook daartegen heb ik geprotesteerd en ik heb onder druk betaald. 

Het vorengaande kwalificeert als een oneerlijke handelspraktijk. Ik verzoek, en voor zover nodig sommeer u binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief het door mij onder druk teveel betaalde bedrag, te weten EUR over te maken naar mijn bankrekening met nummer, ten name van, onder vermelding van 'te veel betaalde bedrag'.

Ik zal van uw praktijken melding doen bij de Autoriteit Consument & Markt en ik zal aangifte doen bij de politie. Verder behoud ik mij ter zake alle rechten voor, onder meer deze kwestie aan de rechter voor te leggen en daarbij ook mijn schade en de wettelijke rente te vorderen. Ik vertrouw er echter op dat u het niet zover zult laten komen en dat u mij voor het te veel betaalde bedrag Ad EUR terugbetaalt op de aangegeven bankrekening.

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt verstuur ik deze per aangetekende post en per e-mail.

Hoogachtend,