Leningnummer:

Beste bankmedewerker,

Ook ik heb een spaarhypotheek afgesloten met daaraan gekoppeld een overlijdensrisicoverzekering. Ik heb begrepen dat de verzekering in zo’n spaarhypotheek soms uit twee delen bestaat. Een deel keert bij overlijden en een deel keert uit bij in leven zijn op einddatum van de polis. Ik heb begrepen dat in sommige gevallen de polis zo is opgesteld dat er minder uitgekeerd wordt bij overlijden dan het door mij gespaarde bedrag. Op die manier verlies ik het door mij gespaarde geld. Loop ik ook de kans dat mijn spaargeld vervalt aan de bank? Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn spaarhypotheek wordt afgelost op einddatum of bij eerder overlijden van één van de verzekerden?

Graag ontvang ik binnen vier weken antwoord. Mocht ik dit risico lopen, dan hoor ik graag welke oplossing de bank treft om mijn probleem op te lossen?

Met vriendelijke groeten,