Heb je een product besteld bij een webwinkel en heeft die webwinkel niet binnen dertig dagen geleverd? Gebruik dan onderstaande voorbeeldbrief om de koop te ontbinden.

 Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontbind ik met onmiddellijke ingang de overeenkomst die ik op met heb gesloten. De reden voor ontbinding van de overeenkomst is dat ik meer dan 30 dagen geleden een product bij u besteld heb, dat nog steeds niet geleverd is. Het gaat om het volgende product: uit bestelling .

Ik verzoek u het volledige aankoopbedrag incl. verzendkosten per ommegaande terug te storten op mijn rekeningnummer: .

Hoogachtend,